Peníze a my. Kdy můžete být při platbě odmítnuti

13.11.2019

Už vás řidič vyhodil z autobusu, protože jste neměli drobné? Chtěli jste si ráno koupit svačinu, ale prodavačka neměla nazpět a poslala vás hladové pryč? Přemýšleli jste o tom, jestli si můžete drahé auto koupit za hotovost, či v tom bude nějaký háček? Nebo je vaším snem zaplatit drahé hodinky jenom mincemi? Odpovědi na otázky naleznete v následujícím článku, který se zabývá problematikou oběhu peněz.

Klusem či autobusem

Zná to asi každý z nás, kdo pravidelně i nepravidelně využívá hromadnou dopravu. Vyběhnete ráno na autobus a při placení ve své peněžence najdete jen papírové bankovky. Řidič vám odpoví, že tak velkou bankovku od vás nepřijme, a vy zůstáváte stát na zastávce a přemýšlíte, co budete dělat. Výběr z bankomatu vám zřejmě nepomůže a žádný obchod není poblíž. Má řidič autobusu právo na to, aby vás nechal stát na zastávce, nebo od vás musí větší bankovku přijmout?

V přepravních podmínkách některých společností naleznete informaci o podmínkách platby. Lze se setkat například s formulací: „Cestující je při úhradě jízdného povinen napomáhat plynulému odbavení placením jízdného bankovkami a mincemi přiměřené hodnoty.“ Co je přiměřené dopravce neuvádí a z toho mohou plynout další problémy. 

Jiní dopravci se vymezují konkrétněji a uvádějí přesnou maximální nominální hodnotu přijímané bankovky. Například nejvyšší možná hodnota bankovky, kterou mohu zaplatit u přepravce já, je 200 Kč. Zajímavou formulaci je možné nalézt u západočeského dopravce. V zájmu plynulosti přepravy si cestující dopředu připraví, pokud možno, přesnou částku k úhradě jízdného u řidiče. Pokud cestující použije k úhradě jízdného u řidiče bankovku s hodnotou, na kterou nebude mít řidič vratné, má řidič možnost bankovku přijmout a na dlužnou částku je zmocněn vydat a podepsat doklad „uznání dluhu“. [1]

Cestujete-li autobusem, uzavřeli jste s dopravcem smlouvu o přepravě. Smlouva nevyžaduje písemnou formu a uzavírá se zpravidla nastoupením do prostředku hromadné dopravy nebo zaplacením jízdného. Její obecnou úpravu nalezneme v § 2550 a násl. občanského zákoníku [2]. Bližší specifika najdete ve smluvních přepravních podmínkách daného dopravce. Abyste nebyli v budoucnu překvapeni, neměly by tyto podmínky ujít vaší pozornosti. Ustanovení § 2551 a § 2553 občanského zákoníku upravují delegaci právní úpravy práv cestujících z pravidelné přepravy na přepravní řády. Tím přenechávají celou úpravu na podzákonných právních předpisech anebo na dohodě stran, aniž by však blíže vymezovala základní parametry takové úpravy, jako je tomu v řadě ustanovení o přepravě věci. [3] Ve vymezených případech se uplatní také různá nařízení Evropské unie (například v případě zpoždění autobusu či za účelem omezování diskriminace v dopravě). [4] [5]

Omezení přijímání určitých bankovek v přepravním řádu považuji obecně za souladné se zákonem, ačkoliv výslovné zákonné zmocnění chybí. Komentář [6] nezpřesňuje zákonnou úpravu a není tedy zcela jasné, zdali a do jaké výše je přepravce v kladení podmínek na cestujícího ohledně platby omezen. Podle mého názoru se uplatní zejména základní zásady občanského práva, limity dispozitivity zákonných ustanovení (§ 1 odst. 2 občanského zákoníku) a kritérium přiměřenosti ustanovení vůči spotřebiteli (srov. § 1815 občanského zákoníku).

Zákonná omezení

Jak má správně vypadat situace, když si jdete ráno pro svačinu a nákup v hodnotě 20 Kč chcete zaplatit tisícikorunou? Prodavačka by od vás měla bankovku přijmout. V praxi se však často setkáte s tím, že prodavačka prostě nemá peníze nazpět a nemůže vám vrátit, i kdyby chtěla. Obecně platí, že každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ovšem existují určité výjimky. Platíte-li tedy nákup tisícovkou, prodavač by ji neměl odmítnout. Jak bylo uvedeno výše, v praxi můžete být odmítnuti a toto jednání prodávajícího není ze zákona nikterak sankcionováno.

Zákon o oběhu bankovek a mincí [7] sice stanoví povinnost každému přijímat tuzemské peníze, ale nemůžeme z toho vyvodit, že prodejce musí být vždy schopen v rámci zaplacení zboží vrátit hotovost na bankovku jakékoliv nominální hodnoty. Cílem právní úpravy bylo zejména zamezení odmítání určitých bankovek či mincí. V praxi tedy bude záležet vždy na smluvních stranách, jak problém vyřeší. Je možné, že prodavačka si rozmění u kolegyně, vy zvolíte jinou platební metodu nebo si půjdete do bankomatu vybrat.

Nedávno jsem zažila na jedné kulturní akci v Brně odmítnutí platby z důvodu placení v mincích. Mladík si chtěl zakoupit nápoj a platit chtěl v kovových mincích. Celý obsah jeho peněženky naplnil dvě plné dlaně jeho kamarádky a prodavačka se zděšením řekla, že od nich mince nepřijme. Co na to říká zákon? Na základě § 5 odst. 2 zákona o oběhu bankovek a mincí může příjem tuzemských bankovek nebo mincí odmítnout každý s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jestliže se jedná o více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě. Na nominální hodnotě mincí nezáleží. Prodavač od vás nemusí drobné v počtu převyšujícím zákonný limit přijmout.

 

Další výjimkou je maximální objem hotovosti, kterou můžete zaplatit. Nový vůz v hodnotě 700 000 Kč si za hotové koupit nemůžete. Existuje totiž zákonné omezení pro platby v hotovosti, které stanovuje limit na 270 000 Kč. [8] Platí tedy, že platby převyšující uvedenou částku nelze provést v hotovosti, ale musí se povinně uskutečnit bankovním převodem. V případě porušení tohoto předpisu hrozí sankce nejen vám, jakožto plátci vozu, ale též příjemci platby.

Setkali jste se i vy s bizarní situací, kdy vám nebylo umožněno z nějakého důvodu zaplatit za zboží či služby tak, jak jste si přáli? Napište nám na pravo21@pravo21.online.

Autorka: Jana Marková


[1] Smluvní přepravní podmínky ČSAD Plzeň, dostupné z www.csadplzen.cz/?ob=podminky&ls1=menu_doprava 

[2] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Hrádek, J. Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 239 s.

[4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 Text s významem pro EHP.

[5] Blíže též oficiální web České obchodní inspekce, sekce Průvodce pro spotřebitele, dostupné z www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/

[6] Hrádek, J. Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 239 s.

[7] Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.


Čtěte také:


Nekonečný příběh Lukáše Nečesaného: Ping-pong o 14 soudních rozhodnutích

Hanobení prezidenta jako trestný čin

Dvojroli ombudsmana lze kritizovat. Je schopen zajistit efektivitu národního preventivního mechanismu?

Kam dál?

Podcasty21 již více než rok přibližují právo lidem. Nyní pro ně můžete hlasovat v soutěži

Když právník Jan Šlajs cestoval tramvají do práce, uvědomil si, že neexistuje žádný český podcast zaměřený na právo, který by mu zpříjemňoval cestu. Toužil...

Číst více

Podcasty21 SPECIÁL o profesi advokátních koncipientů

Tímto dílem Podcastů21 SPECIÁL startujeme minisérii věnovanou právním profesím. Honza Šlajs si povídal se třemi koncipienty z malé, středně velké a mezinárodní...

Číst více

Podcasty21 s Janou Sedlákovou: Jsem člověk, který chce věci měnit

Dvanáctý díl přináší rozhovor s Janou Sedlákovou, advokátkou a partnerkou v SEDLAKOVA LEGAL. V rozhovoru se dozvíte, proč se Jana vydala cestou vlastního...

Číst více
Autor: Jana Marková

Vydavatel

 • Právo21, z. s.
 • Václavkova 1267/46
 • 615 00 Brno
 • IČ 07174918
 • DIČ CZ07174918
 • ISSN 2570-8805 (Print, nevychází)
 • ISSN 2570-8813 (Online)
 • MK ČR E 22833
 • Datová schránka: 9cb4b7m

Odběr novinek

 • Upozornění na nové články a zajímavosti nejen ze světa práva přímo do vašeho e-mailu. Od odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.
Načítám...

Přidejte se k nám

 • Chcete se podílet na tvorbě časopisu či se jen dozvědět informace o nás? Napište na redakce@pravo21.online. Detailní informace o publikačním procesu najdete zde.