Kamila Abbasi

editorka rubriky Domov a svět, zakladatelka vydavatelství

Kamila v Právu21 působí jako editorka, čímž si splnila svůj dávný sen stát se novinářkou. Psaní se věnuje i ve svém profesním životě na soudě. Protože její srdce zahořelo pro ústavní právo a politologii, rozhodla se pokračovat ve svém studiu na doktorátu. Zlí jazykové však tvrdí, že jen nevyrostla ze studentských lavic a nechce opustit křídla právnické fakulty. Ve své disertaci se zabývá projevy náboženského vyznání v Evropě, zvláště pak zahalováním muslimských žen. Kamila nikdy nechodí včas, s Právem21 však naopak usiluje o to, aby se u nové generace v ten pravý čas probudila přiměřená míra občanské angažovanosti.

Kontakt: abbasi@pravo21.online

zpět na seznam redakce