Během rektorského volna zkoušky ani konzultační hodiny na PrF MUNI probíhat nebudou. Uzavře se také knihovna

Rektor MUNI Martin Bareš dnes rozhodl o prodloužení rektorského volna kvůli prevenci šíření koronaviru covid-19 do 13. 4. 2020. Zrušení veškerých forem kontaktní výuky se dotýká i konzultačních hodin vyučujících, zkušebních komisí (včetně kombinované výuky), výuky Erasmu a celoživotního vzdělávání. Uzavřena bude také knihovna.

11. 3. 2020 Kamila Abbasi

Opatření se netýká distanční výuky, e-learningů, termínů odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění. 

Akademickým pracovníkům bylo ze strany vedení právnické fakulty doporučeno využít alternativní distanční formy výuky. V současnosti se připravují aktualizace interaktivních osnov a studijních materiálů jednotlivých předmětů tak, aby se výpadek v klasické kontaktní formě výuky alespoň přiměřeně kompenzoval. Podle aktuálních informací ze strany děkana právnické fakulty budou moci vyučující sice studentům náhradní plnění ukládat – ovšem prozatím pouze jako doporučení k samostudiu, nikoliv jako studijní povinnost.

Účelem mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a rektorského volna je minimalizovat potenciální přenos nákazy. Je proto zakázána osobní přítomnost studentů a posluchačů celoživotního vzdělávání v prostorách fakulty. To se dotýká i knihovny, která je od zítřejšího dne uzavřena. Rezervace s termínem v době uzavření knihovny se prodlužují do 30. 3. 2020. U knih s datem vrácení do 11. 3. 2020 a dále budou pokuty prominuty.  

Konzultační hodiny vyučujících jsou zrušeny. Pracovníci fakulty nyní zpravidla nemají povinně stanovenou přítomnost na fakultě a platí pro ně režim home office. V případě nutnosti, jako například u studentů před završením posledního semestru studia dané formy, lze využít distanční formy komunikace s vyučujícím. Primárně by se studenti měli na akademiky obracet přes e-mail a telefon, případně mohou využít i další komunikační kanály uveřejněné u profilů vyučujících v IS MUNI. 

Obecné informace a důležité kontakty v rámci prevence

Krizový štáb MUNI se průběžně věnuje vývoji situace a bude dál informovat studenty i zaměstnance univerzity prostřednictvím speciálně zřízeného webu https://www.muni.cz/koronavirus

Pokud máte další dotazy k opatřením Masarykovy univerzity nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, můžete se obrátit na adresu koronavirus@muni.cz. Pro účastníky zahraničních pobytů byla zřízena e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Za symptomy nákazy se aktuálně považují horečka nad 38 stupňů Celsia a dýchací obtíže. V případě nejasností ohledně zdravotního stavu je možné se obrátit na infolinku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje +420 773 768 994. V případě nejasností ohledně šíření viru, zasažených oblastí apod. se lze obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu +420 724 810 106 nebo +420 725 191 367. Veškeré linky jsou poslední dobou notně obsazeny, je zpravidla zapotřebí se zkoušet dovolat vícekrát.

Více článků

Přehled všech článků