Na právnické fakultě se konaly volby do akademického senátu. Jaký je jejich výsledek?

26. 11. 2018
Zastoupení žen klesne. Zatímco v současném složení zasedá celkem 5 akademických pracovnic/studentek (čili 25 %), od příštího roku se jejich počet sníží jen na 3 (neboli 15 %).

Akademická obec hlasovala předposlední listopadový týden v dalších volbách. Tentokrát si studenti a akademičtí pracovníci Právnické fakulty MUNI vybírali senátory. Staronové složení se své funkce ujme prvního ledna 2019.

Složení komor – nějaké změny?

Akademický senát je tvořen dvěma komorami. Složení Komory akademických pracovníků se téměř nezmění. Novými tvářemi jsou pouze dr. Štěpáníková a dr. Nový. Všech 8 zbylých zástupců zasedá v senátu již nyní.

U Studentské komory se přece jen nějaké změny objeví, neboť své mandáty obhajovala jen půlka komory. Nováčky mezi senátory budou Mgr. Ondřej Benc, Tomáš Zhoř, Štěpán Paulík, Bc. Matúš Mandrák a Ondřej Lipka. Zbylí zvolení kandidáti působí v senátu již nyní.

Nejhojněji zastoupenou katedrou v Komoře akademických pracovníků bude Katedra mezinárodního a evropského práva, kterou budou reprezentovat hned 3 zástupci. Ostatní senátoři přísluší každý k jiné katedře. Ve Studentské komoře pak mají 2., 3. a 4. ročník magisterského studia vždy po dvou zástupcích, ostatní ročníky a obvody si zvolily po jednom zástupci.

A co ženy?

Zastoupení žen klesne. Zatímco v současném složení zasedá celkem 5 akademických pracovnic/studentek (čili 25 %), od příštího roku se jejich počet sníží jen na 3 (neboli 15 %). Je to zapříčiněno i tím, že přihlášku do letošních voleb podalo celkově méně kandidátek než při minulých volbách. Ve volebním obvodu akademických pracovníků kandidovalo 5 žen z 15 přihlášených. U studentů byla mezi 13 kandidujícími jen 1 studentka, která nakonec byla i zvolena.

Neoficiální výsledky

Až volební komise vyvěsí své zápisy na úřední desce a uplyne lhůta pro podávání stížností, budeme moci s jistotou říci, že výše uvedení kandidáti se od nového roku stanou senátory. Nezbývá než popřát jim mnoho štěstí v jejich nelehkých úkolech, jakými bude např. pokračování ve změnách studia navazujících na získání akreditace, vytváření nových bakalářských studijních programů ve spolupráci s ostatními fakultami, dohled nad pokračující rekonstrukcí budovy fakulty a samozřejmě navázání spolupráce s nově nastupujícím děkanem, jehož funkční období začíná v dubnu příštího roku.


Vítězové

Do Komory akademických pracovníků AS PrF MUNI byli zvoleni následující kandidáti: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D., doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. a JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.

Do Studentské komory AS PrF MUNI byli ve volebním obvodu studentů magisterského studia zvoleni tito kandidáti: Lukáš Buchta, Oldřich Florian, Ondřej Lipka, Bc. Matúš Mandrák, Eva Moravcová, Štěpán Paulík, Damir Solak a Jan Tříska. Ve volebním obvodu studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia obdržel nejvíce hlasů Tomáš Zhoř, v obvodu studentů doktorského studijního programu pak zvítězil Mgr. Ondřej Benc.

Autor: Adam Klíma


Kam dál?


Čtěte také:


VOLBY ŽIVĚ: Děkanské volby vyhrál Martin Škop. Sledovali jsme pro vás dění v online reportáži

„Je libo červa?“ aneb netradiční výuka práva životního prostředí

Zápisky z Erasmu: Kam ve volném čase v Polsku?Lenka Dobešová: Rozhodnete-li se být matkou, musíte si uvědomit, že někde bude nutné ubrat

Začínala v advokacii, ale brzy se rozhodla věnovat péči o své děti. „Advokátky kolem mě končily v šest, sedm večer, vystresované a vynervované. V ten moment...

Číst více

Humans of PrF – Barbora Kočtářová

Blogy Humans of… odkrývají příběhy skutečných lidí po celém světě, zachycují jejich myšlenky, rozmanitost. Okénko Humans of PrF takto zachycuje naše kolegy...

Číst více

Martin Kopa: Snažím se řídit tím, že každý člověk je víc než nejhorší věc, kterou kdy udělal

Poslední den Martinova působení na pozici asistenta Ústavního soudu jsme vyzpovídali tohoto inspirativního právníka, kterého znáte z portálu Iurium Daily:...

Číst více
Autor: Adam Klíma

Vydavatel

  • Právo21, z. s.
  • Václavkova 1267/46
  • 615 00 Brno
  • IČO 07174918
  • ISSN 2570-8805 (Print)
  • ISSN 2570-8813 (Online)
  • MK ČR E 22833

Odběr novinek

  • Upozornění na nové články a zajímavosti nejen ze světa práva přímo do vašeho e-mailu. Od odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.
Loading...

Přidejte se k nám

  • Chcete se podílet na tvorbě časopisu či se jen dozvědět informace o nás? Napište na redakce@pravo21.online. Detailní informace o publikačním procesu najdete zde.