Názory mladých lidí z České republiky budou slyšet v OSN

Organizace spojených národů (OSN) dává každý rok mladým lidem z celého světa možnost nahlédnout do jejího fungování prostřednictvím programu Mladí delegáti do OSN. Česká republika na Valné shromáždění OSN vysílá dva mladé lidi a já jsem se stala jedním z nich. Mým velkým cílem mimo jiné je, aby se mladí lidé více zajímali o dění kolem sebe a celkově ve společnosti.

30. 9. 2018 Barbora Antonovičová

Na možnost stát se Mladou delegátkou ČR do OSN jsem narazila úplně náhodou na internetu. Řekla jsem si, že se zkusím přihlásit a uvidím, co bude dál. Vybrali mě na ústní pohovor, probrali jsme moje téma pro mandát delegátky a také mé další zkušenosti. Pak po pár dnech zazvonil telefon a já jsem se stala Mladou delegátkou ČR do OSN společně s kolegou Patrikem Plavcem. To znamená, že mne v říjnu 2018 čeká třítýdenní cesta do New Yorku a zúčastním se 73. Valného shromáždění OSN [1].

Česká republika vyšle Mladé delegáty do OSN již potřetí. Program zajišťuje Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí.

Nedávno jsme všechna tři místa osobně navštívili a dozvěděli se mimo jiné i důležité věci týkající se naší cesty. Na startu mandátu nás podporují také loňští mladí delegáti Petra s Davidem a jde jim to opravdu skvěle.

Jaký je můj program

Můj program bude zaměřený na zpřístupnění neformálních volnočasových aktivit pro mladé lidi s určitým znevýhodněním – ať už se jedná o znevýhodnění sociální nebo zdravotní. Společné setkávání se mimo tradiční instituce (jako je škola) je totiž pro děti a mladé lidi nesmírně důležité. Kroužky, volnočasové aktivity nebo malé školní osvětové akce, to vše jsou místa, kde se mohou lidé scházet a načerpat i jiný druh užitečných zkušeností.

Byla bych ráda, kdyby se všechny skupiny mladých, bez ohledu na možné znevýhodnění, mohly setkávat a čerpat od sebe vzájemně vědomosti a zkušenosti. Pomohlo by to rozvoji naší společnosti. Také vnímám jako důležité vzbudit v mladých lidech zájem o dění kolem sebe a vnuknout jim, že dělat něco málo navíc má cenu.

Kde vidím v současné době nedostatky? Mám za to, že v České republice existuje celá řada překážek, které lidi se znevýhodněním diskvalifikují z těchto aktivit. Jedná se například o nízkou informovanost na straně osob se znevýhodněním či jejich rodičů o možnosti se takových akcí vůbec účastnit, o tom, že se v jejich okolí konají.

Překážek na straně pořadatelů rovněž není málo – jsou tu problémy jako bezbariérovost, nezkušenost personálu s určitou znevýhodněnou skupinou, strach z neznámého, zda se vůbec podaří akci zvláštním potřebám přizpůsobit a podobně. Rovněž chybí finanční podpora potřebná k účasti těchto mladých lidí v aktivitách primárně zaměřených na osoby bez speciálních potřeb. Například jednoznačně chybí prostředky na osobní asistenci. V budoucnu bude vhodné podpořit rozvoj sociální práce s rodinami a dětmi se sociálním znevýhodněním a rovněž s minoritami.

Mladí delegáti z České republiky v New Yorku

Můj mandát mladé delegátky bude trvat rok a půl, ale rozhodně nejde jen o pobyt v New Yorku. V této pozici mě čekají postupně tři fáze – účast na Valném shromáždění OSN, besedy s mladými lidmi na školách v ČR a nakonec předávání zkušeností novým delegátům ČR pro další rok. Těším se na všechny části, každá je něčím zajímavá a přinese nové zkušenosti.

V OSN se budeme oba především účastnit jednání a schůzek v tzv. třetím výboru – v Sociálním, kulturním a humanitárním výboru. Máme také příležitost ve výboru přednést projev jako zástupci mladých lidí z České republiky. Nyní na jeho psaní intenzivně pracujeme, je poměrně těžké vše vměstnat do pouhých pěti minut, které nám na projev vyčlenili. Možnost zúčastnit se tohoto mezinárodního jednání a stát se na krátký čas oficiálním členem České mise v New Yorku bude bez pochyby zážitek na celý život.

Na Valném shromáždění OSN se setkáme s mnoha dalšími mladými delegáty z jiných zemí. Půjde o zhruba dvouhodinové bloky zaměřené na určitou oblast života mladých, například vzdělávání, zaměstnávání atd. Na těchto setkáních se téma prodiskutuje nejen s dalšími mladými delegáty, ale i se stálými diplomaty v OSN. Určitě se do těchto akcí rádi zapojíme a některou budeme i spoluorganizovat.

Přípravy na cestu vrcholí

V současné době chystáme celou cestu do New Yorku, píšeme svůj projev, upřesňujeme si své aktivity v rámci priority pro náš mandát, chystáme koncept besed pro školy a spoustu dalšího. V neděli 30. září 2018 vyrážíme za oceán.

Není toho málo, ale celé je pro mě výzva a velký závazek směrem k mladým lidem. Těším se, až s nimi budu diskutovat o jejich problémech, a doufám, že aspoň část z nich ponouknu k tomu, aby se víc zajímali o dění kolem sebe a ve společnosti. I zdánlivě malá změna totiž může nakonec obohatit a ovlivnit celou společnost.

Pokud by Vás zajímalo, co v rámci svého mandátu děláme, sledujte naši stránku na FB Mladí delegáti ČR do OSN.

Více článků

Přehled všech článků