Novinky z březnového zasedání senátu brněnské právnické fakulty

01.04.2019
Foto: Markéta Humplíková

Akademický senát brněnské právnické fakulty se sešel v pondělí 11. března. Řešil rozpočet, jmenování nových proděkanů a pořádání přednášek v náhradních místnostech na Vinařské.

V úvodu byla projednána nová koncepce výuky některých předmětů Katedry právní teorie. Dle plánu by zkouška měla proběhnout až ve druhém semestru. Ve čtvrtém semestru studentům přibyde povinný předmět se zaměřením na právní etiku. Na základě dotazníkového šetření provedeného mezi studenty magisterského studia upozornila studentská komora mimo jiné na to, že předmět teorie práva je vnímán jako obtížný. Dále z výzkumu vyplynulo, že také učebnici právní teorie studenti pociťují spíše negativně.

Od prvního dubna povede fakultu nový děkan Martin Škop. Dojde proto k výměně i některých proděkanů. Ze současné šestice nebudou v následujících čtyřech letech pokračovat tito proděkani: Jan Svatoň (strategie a rozvoj), Věra Kalvodová (doktorské studium) a Josef Kotásek (věda a výzkum). Vzhledem ke zvolení Martina Škopa děkanem bude uvolněno i místo proděkana pro bakalářské a navazující studium.

Nový děkan navrhl, aby pokračovala současná proděkanka pro magisterské studium Jana Jurníková spolu s Michalem Radvanem, který bude mít i nadále na starost vnější a zahraniční vztahy. Novými proděkany byli navrženi Pavel Koukal (strategie a rozvoj), Josef Šilhán (doktorské studium), Marek Fryšták (věda a výzkum) a David Sehnálek (bakalářské a navazující magisterské studium).

Senátoři po krátké diskuzi přešli k tajnému hlasování, kde rozhodovali, zda nově navržené doporučí ke jmenování. Pět z nich bylo doporučeno. Nejvíce hlasů získala proděkanka Jana Jurníková. Naopak doporučující usnesení nebylo přijato u Pavla Koukala, jelikož se pro jeho jmenování nevyslovila nadpoloviční většina senátorů (ANO hlasovalo pouze 9 z 18 možných). Hlasování však není pro děkana závazné.

Důležitým bodem programu bylo i hlasování o rozpočtu. Příští akademický rok bude nejen z rozpočtového hlediska ve znamení oprav. Ty započnou již v červenci, kdy dojde k vybourání části stropů v západním křídle fakulty. Kromě uzavřené menzy se kvůli renovaci bude muset opětovně uzavřít i bufet.

Studentská komora také vznesla podnět k přednáškovým místnostem na Vinařské. Nejen magisterští, ale i bakalářští studenti si v průběhu zimních měsíců opakovaně stěžovali na nedostatečné vytápění v místnosti. V průběhu letních měsíců je pak v místnosti nadměrné horko. Tajemnice fakulty přislíbila, že bude o tomto problému jednat s novým vedením, dále představila možnost pronájmu přednáškové místnosti na Fakultě stavební VUT.

Březnové zasedání bylo posledním pro končící děkanku Markétu Seluckou, která senátorům na závěr poděkovala za spolupráci. Vzhledem k tomu, že někteří učitelští senátoři se stanou proděkany, přivítá v dubnu akademický senát tři nové členy – Ivanu Pařízkovou, Evu Tomáškovou a Jaroslava Benáka. Marka Fryštáka na postu člena disciplinární komise vystřídá Jan Provazník.

Autor: Damir Solak

Autor je senátorem Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Kam dál?

Kimberley Motley: Advokacie je o vyprávění příběhů. Pokud zníte méně jako právník, tím lépe

Přinášíme rozhovor s Kimberley Motley, americkou advokátkou s dlouholetou praxí v Afghánistánu. Motley zde pomáhala vzdělávat afghánské právníky a později...

Číst více

Anna Šabatová: Romové berou diskriminaci jako součást svého života, proto se na ombudsmana téměř neobracejí

Disidentka, právnička, veřejná ochránkyně práv, držitelka Ceny OSN za obranu lidských práv a nositelka nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu čestné...

Číst více

Marie Žišková: Bojovat za svá práva je pro běžné lidi významné. Od soudu musí dostat odpověď, které porozumí

Soudkyně Marie Žišková opustí na konci března Nejvyšší správní soud. Působila na něm od roku 2003. Ve svém životě nejprve vyměnila civilní soudnictví za...

Číst více
Autor: Damir Solak

Vydavatel

 • Právo21, z. s.
 • Václavkova 1267/46
 • 615 00 Brno
 • IČ 07174918
 • DIČ CZ07174918
 • ISSN 2570-8805 (Print)
 • ISSN 2570-8813 (Online)
 • MK ČR E 22833
 • Datová schránka: 9cb4b7m

Odběr novinek

 • Upozornění na nové články a zajímavosti nejen ze světa práva přímo do vašeho e-mailu. Od odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.
Načítám...

Přidejte se k nám

 • Chcete se podílet na tvorbě časopisu či se jen dozvědět informace o nás? Napište na redakce@pravo21.online. Detailní informace o publikačním procesu najdete zde.