Přednáškárny PrF MUNI zůstanou zavřené i v dalším akademickém roce. Náhradní prostory nabídne aula Vinařská

25. 6. 2018
Aula Vinařská 5. https://www.skm.muni.cz/catering/aula-vinarska

Při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci přednáškových učeben bylo zjištěno, že statika budovy Právnické fakulty MUNI je narušená. V důsledku toho jsou již od konce května uzavřeny čtyři posluchárny, menza, bufet i přilehlé místnosti. Počínaje příštím semestrem tak již nebude centrálním dějištěm výuky pouze fakulta na Veveří.

Náhradní prostory pro výuku přednášek jsou konečně zajištěny.  Podle vyjádření vedení fakulty budou přednášky probíhat v aule Vinařská, která vyhovuje fakultním potřebám jak svojí kapacitou, tak snadnou dostupností menzy. Aula bude právníkům k dispozici od pondělí do pátku, a to po celý podzimní semestr. Aktuálně probíhá úprava rozvrhu a ověřování, zda kombinace přednášek a seminářů v aule Vinařská a v budově právnické fakulty pokryje veškeré požadavky na výuku.

Odsouvá se i přihlašování do seminárních skupin. Změny by se měly týkat jen přednášek

Z důvodu nečekaných úprav rozvrhu vedení fakulty současně odsouhlasilo, že přihlašování do seminárních skupin bude přesunuto na období od 3. 9. 2018 17.00 hodin do 23. 9. 2018. 

Pokud průzkumy ve zbylé části budovy právnické fakulty dopadnou dobře, měly by semináře zůstat v budově. Zmíněné přesuny by se tak dotýkaly pouze přednášek.

Jelikož zjištění nevyhovující statiky bylo náhlé, zpočátku byla fakultě ze strany rektorátu nabízena rozličná řešení, jako například výuka v Kampusu nebo dopolední výuka v univerzitních prostorách kina Scala.

S ohledem na značnou vzdálenost právnické fakulty však varianta Kampusu poměrně brzy odpadla. Kino Scala fakulta dosud nekontaktovala. Podle informací časopisu Právo21 by však dopolední výuka v podzimním semestru 2018 i tak byla možná jen v pátky, a to z důvodu značného množství předem smluvených akcí. Již teď je tedy jisté, že přednášek v prostorách brněnské Scaly, kde pravidelně probíhají akce typu Science Slam, se studenti nedočkají.

Brněnské kino Scala. Foto: Kirk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

S ohledem na nastalou situaci se jen potvrzuje příhodnost sjednocení rozvrhu napříč fakultami MUNI. Právnická fakulta se k jednotnému rozvrhu připojila mezi posledními, s nevolí některých senátorů, kteří proti plánovanému rozhodnutí děkanky vystoupili. Nyní by však právě naše fakulta mohla z jednotného systému těžit. Další možností zajištění přednášek by totiž mohla být výuka na blízkých fakultách informatiky a přírodovědy. Ve hře by mohl být rovněž pronájem prostor VUT.

Výhodou zvoleného řešení přednášek na Aule Vinařská (ESF) je podle člena akademického senátu Damira Solaka bezesporu zázemí pro studenty i vyučující: „V aule Vinařská nám bude k dispozici kavárna a přilehlá menza.“ Současně se jedná o prostor blízký fakultě a přesun mezi jednotlivými budovami bude během 20minutové přestávky víceméně bezproblémový.

Přesun mezi prostorami PrF a ESF je odhadem 20 minut.

Současný stav, kdy je fakulta odkázána na vlastní prostory, jež nemůže plně využívat, je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Zejména konec semestru spojený se zkouškovým obdobím ukazuje, že si fakulta sama nevystačí. Písemné zkoušky, jež byly studentům zadávány hromadně ve velkých přednáškových místnostech, je třeba koordinovat napříč katedrami. Rozdělování studentů do menších učeben zvyšuje nároky na personální zajištění dozorů u zkoušek, a tak vypomáhají i doktorandi na kombinovaném (dálkovém) studiu.

Kam dál?

Čtěte také:


Meze svobody projevu: Naše násilí a vaše násilí versus Slušní lidé

Zálohované výživné nouzi dětí nevyřeší. Ty nejchudší dávku nedostanou

České specifikum: Z GDPR se stal byznys se strachemNejstarší zákoník v Evropě pochází z Kréty. Na svou dobu byl velmi pokrokový

Nejstarší dochovaný právní kodex v naší právní kultuře pochází jak jinak než z Řecka. Nalezen byl v obci Gortyna na Krétě jako nápis na zdi. Literatura...

Číst více

Evropská komise zažalovala Polsko kvůli zásahům do soudcovské nezávislosti

Evropská komise se rozhodla podat žalobu k Soudnímu dvoru EU (SDEU) v souvislosti s polským zákonem o Nejvyšším soudu, který podle názoru Komise zasahuje...

Číst více

Půda má moc, horká půda ještě víc

Není mnoho věcí, o které lidstvu jde tolik jako o prosazení svých mocenských zájmů. A půda je pro tyto účely jako stvořená. Jak to ale dopadá, když to...

Číst více

Autor: Kamila Abbasi

Vydavatel

  • Právo21, z. s.
  • Václavkova 1267/46
  • 615 00 Brno
  • IČO 07174918
  • ISSN 2570-8805 (Print)
  • ISSN 2570-8813 (Online)
  • MK ČR E 22833

Odběr novinek

  • Upozornění na nové články a zajímavosti nejen ze světa práva přímo do vašeho e-mailu. Od odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.

Přidejte se k nám

  • Chcete se podílet na tvorbě časopisu či se jen dozvědět informace o nás? Napište na redakce@pravo21.online. Detailní informace o publikačním procesu najdete zde.