Studenti práv soutěžili se svými vědeckými pracemi. Jakým tématům se věnovali ti nejlepší?

19.06.2019
Vítězové SVOČ na předání cen – Soutěž SVOČ očima vítězů. Foto: Hana Sloupenská, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity letos uspořádala již 21. ročník soutěže SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost). Vyhlášení fakultního kola soutěže pro studenty v oblasti vědy a výzkumu proběhlo na děkanátu fakulty. Nejlepší práce postoupí do mezifakultního česko-slovenského finále.

Děkan fakulty každoročně vyhlašuje soutěž SVOČ pro zájemce z řad studentů o vědecko-výzkumnou činnost. Umožňuje tak nadaným studentům projevit svůj skrytý potenciál, rozvinout dovednosti práce s informacemi, řešení problémů na rovině teoretické i praktické a rozšířit znalosti v oblasti jejich zájmu. Účast v soutěži je ideální přípravou na budoucí prezentaci výsledků a obhajobu bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační práce. Nejlepší práce jsou navíc odměněny cenami v podobě jednorázového stipendia či speciálními cenami ze strany spolupracujících institucí.

Soutěž byla vyhlášena 22. 10. 2018 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a doktorského studijního programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, přičemž si zájemci museli zaregistrovat předmět Studentská vědecká a odborná činnost. Práce bylo potřeba odevzdat do 15. března 2019, na vypracování svého tématu měli soutěžící necelých pět měsíců. Zúčastnit se mohli jednotlivci i týmy. Výhodou soutěže je možnost následného použití vytvořené práce jako základ pro závěrečnou práci.

Studenti soutěží s pracemi zaměřenými na obor právo. Témata nabízejí zájemcům katedry a ústavy fakulty, přičemž je možné dohodnout i téma individuální. Dále nabízejí svá témata instituce a organizace mimo fakultu, jedná se o Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Kancelář veřejného ochránce práv a zástupce advokátních kanceláří a společností z právní praxe.

Do letošního ročníku se přihlásilo dohromady dvacet soutěžních prací, které byly rozděleny podle tematického zaměření celkem do čtyř sekcí – ústavní právo a právo životního prostředí, trestní právo a finanční právo, soukromé právo, právo duševního vlastnictví a mezinárodní právo soukromé.

Účast v soutěži zahrnuje dva podstatné kroky. Studenti musí nejprve práci sepsat a poté ji obhájit před odbornou komisí. Veřejné ústní kolo proběhlo 16. 5. 2019. Cenu nakonec získalo deset autorských prací. Vyhlášení vítězů fakultního kola se konalo 30. 5. 2019. Ocenění účastníkům předal děkan právnické fakulty Martin Škop a proděkan pro vědu a výzkum Marek Fryšták.

Pro cenu v sekci ústavního práva a práva životního prostředí si přišel Štěpán Paulík s prací Promotion of Efficiency as the Function of Separation of Powers. „Každá takováto možnost si vylepšit dovednosti nad rámec povinné školy je super. SVOČka je taková malá diplomka, takový dobrý mezikrok. Nemám rád, jak je student na konci páťáku vhozený do rybníku a má najednou napsat diplomku. Určitě doporučuji si SVOČku napsat,“ komentuje Štěpán.

Dále byla v této sekci oceněna Alžběta Bortlová za práci Recyklace po kremaci: Právní a etické hranice využití cenných materiálů v tělech zemřelých. Alžběta se k soutěži vyjádřila také: „K tomu se přihlásit mě motivovalo zajímavé téma, chtěla jsem ho probádat. Lidem, kteří váhají, zda se přihlásit, vzkazuji, aby do toho určitě šli, je to hodně přínosné a také zábavné. Člověk se hodně dozví, když se do tématu pořádně ponoří. Nejtěžší je asi prvotní fáze, když člověk shání všechny zdroje, hledá, z čeho by čerpal nebo kam tu práci směřovat.“

Poslední vítěznou prací z oblasti ústavního práva a práva životního prostředí bylo E.S. proti Rakousku a kriminalizace blasfemie Karoliny Michkové. „Určitě bych studentům doporučila se na soutěž přihlásit. Je to super způsob, jak si vyzkoušet v menším rozsahu diplomku. Člověk se naučí, jak má vypadat formát či pracování se zdroji,“ říká Karolina.

V sekci trestního práva a finančního práva získala ocenění za práci Stíhání nenávistných projevů na internetu autorská dvojice Marie Poppeová a Natálie Škrdlová. „Spoluautorství pro nás bylo větší motivací. Je lepší, když má člověk podporu toho druhého, má pak i zodpovědnější přístup. Dále se obě věnujeme podobným tématům a každá má trochu přehled o něčem jiném, takže jsme si řekly, že to zužitkujeme,“ vyjádřila se ke spoluautorství Marie, která soutěž doporučuje. Natálie dodává, že  pro ně byla hlavním přínosem obhajoba, protože je to možnost, kde si ji člověk může vyzkoušet. Autorská dvojice navíc získala za své téma ocenění od Ústavního soudu. „Jsme rády, že jsme to ocenění získaly, protože to nebylo automatické. Také jsme rády, že Ústavní soud naše téma vůbec vypsal, protože je pro nás velmi zajímavé a aktuální. Bylo dobré pozorovat ten postup, jak se to v médiích nebo v justici vyvíjí ze dne na den,“ komentuje ocenění Marie.

Dalšími oceněnými v dané oblasti byly Martina Vavříková s prací Daňové povinnosti spojené s ubytováním Airbnb a Veronika Tamaškovičová za práci Elektronické dôkazy v trestnom konaní.

Sekce soukromého práva měla dva vítěze. Prvním byl Jiří Jarolím s názvem práce Svěřenský fond a podnikatelská seskupení. „Mou motivací přihlásit se do soutěže bylo téma svěřenských fondů, protože jsem v jednom komentáři narazil na vyjádření, které ve mně vzbuzovalo otázky, tak jsem se tím rozhodl zabývat trochu víc do hloubky. Těm, kteří váhají, zda se přihlásit, vzkazuji, aby to nevzdávali. Sám jsem dvakrát přemýšlel o tom, že couvnu, ale vytrval jsem a dopadlo to dobře,“ vyjádřil se Jiří.

Druhou vítězkou byla Dita Čoláková se svou prací Římskoprávní institut culpa in concreto a jeho odraz ve vybraných moderních kodifikacích občanského práva. „Když byl na semináři z římského práva zmíněn institut culpa in concreto, bylo řečeno, že se v dnešním právu vyskytuje snad jen v jediném paragrafu v NOZ. To mě inspirovalo, abych začala hledat, o jaký paragraf se jedná.“

Posledním soutěžním odvětvím byla sekce práva duševního vlastnictví a mezinárodního práva soukromého. Zde získala cenu děkana práce Zuzany Vlachové – Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související mezinárodněprávní otázky a práce Ondřeje Woznicy – Odpovědnost herních streamovacích platforem.

Pro postup do mezifakultního kola, tedy do Česko-slovenské studentské vědecké soutěže, navrhla komise práci Štěpána Paulíka, Alžběty Bortlové, Karoliny Michkové, dvojice Marie Poppeové a Natálie Škrdlové, Martiny Vavříkové, Jiřího Jarolíma, Dity Čolákové, Zuzany Vlachové a Ondřeje Woznicy.

S některými tématy prací se budou moci čtenáři seznámit prostřednictvím našeho webu Právo21.

Studenti Právnické fakulty si mohou jednotlivé práce přečíst v Informačním systému MUNI.

Autorka: Alena Ivanová


Kam dál?


Čtyři studentky, dvě podání, nespočet jednání a litry kafe aneb FDI moot

Komise chce zavést Evropskou kartu studenta. Nabídne snížení byrokracie při cestách do zahraničí

Chtěli byste studovat za Františka Weyra? Trochu jiná připomínka stého výročí brněnské právnické fakulty

Kam dál?

Kimberley Motley: Advokacie je o vyprávění příběhů. Pokud zníte méně jako právník, tím lépe

Přinášíme rozhovor s Kimberley Motley, americkou advokátkou s dlouholetou praxí v Afghánistánu. Motley zde pomáhala vzdělávat afghánské právníky a později...

Číst více

Anna Šabatová: Romové berou diskriminaci jako součást svého života, proto se na ombudsmana téměř neobracejí

Disidentka, právnička, veřejná ochránkyně práv, držitelka Ceny OSN za obranu lidských práv a nositelka nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu čestné...

Číst více

Marie Žišková: Bojovat za svá práva je pro běžné lidi významné. Od soudu musí dostat odpověď, které porozumí

Soudkyně Marie Žišková opustí na konci března Nejvyšší správní soud. Působila na něm od roku 2003. Ve svém životě nejprve vyměnila civilní soudnictví za...

Číst více
Autor: Alena Ivanová

Vydavatel

 • Právo21, z. s.
 • Václavkova 1267/46
 • 615 00 Brno
 • IČ 07174918
 • DIČ CZ07174918
 • ISSN 2570-8805 (Print)
 • ISSN 2570-8813 (Online)
 • MK ČR E 22833
 • Datová schránka: 9cb4b7m

Odběr novinek

 • Upozornění na nové články a zajímavosti nejen ze světa práva přímo do vašeho e-mailu. Od odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.
Načítám...

Přidejte se k nám

 • Chcete se podílet na tvorbě časopisu či se jen dozvědět informace o nás? Napište na redakce@pravo21.online. Detailní informace o publikačním procesu najdete zde.