Místo peněz poukaz: Lex Voucher má ochránit cestovní kanceláře před krachem

30.04.2020
Foto: archiv autorky

V nedávné době Parlament schválil zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronoviru na odvětví cestovního ruchu. Jeho účel je jasný – zachování životaschopnosti cestovních kanceláří. Dne 20. dubna prezident nový zákon (tzv. Lex Voucher) podepsal a 24. dubna nabyl účinnosti. Jaké změny přináší?

Situace okolo zájezdů se v posledních týdnech velmi často měnila. Vyvstávala otázka aplikace § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na nastalou situaci. Na jeho základě máte právo od smlouvy o zájezdu odstoupit před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, pokud v místě určení cesty nebo v bezprostřední blízkosti nastaly mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu. Otázkou je, jestli mezi tyto mimořádné okolnosti spadá i výskyt onemocnění covid-19? Autorka se domnívá, že ano. Opatření přijatá v zemích by bezesporu měla významný dopad na kvalitu zájezdu a celé dovolené. Navíc nebylo možné vycestovat z České republiky do místa určení zájezdu, a tudíž nastala faktická překážka smlouvu splnit. Tato překážka již dána není, avšak každá ze zemí se staví k epidemii jinak a je otázkou času, jak budou zájezdy řešeny a jaká bude jejich kvalita v následující letní sezóně.

Cestovní kanceláře stály před nelehkou otázkou. Jejich finanční situace začala být velmi nebezpečná a hrozil i případný run na banku [1]. Ministerstvo pro místní rozvoj se proto rozhodlo zasáhnout a dopady krize zmírnit novým zákonem – Lex Voucher.

Zákon umožňuje cestovním kancelářím namísto vyplácení peněz vystavovat po odstoupení od smlouvy poukaz (voucher), a to minimálně ve výši hodnoty zájezdu, nebo nabídnout jeho jiný termín. Toto opatření se vztahuje na zájezdy, které se měly uskutečnit od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Rozhodné je datum, kdy měl být zájezd uskutečněn, nikoliv datum uzavření smlouvy. Zákon tedy působí retroaktivně (má zpětnou účinnost – působí i zpětně do doby před svou platností). Pravá retroaktivita je nepřípustnou legislativní technikou, znamená, že skutečnosti, které nastaly v minulosti, se budou posuzovat a řídit právními předpisy, které se staly platnými a účinnými až později. Dostávají se zde do rozporu základní principy práva a to legitimní očekávání a právní jistota. V budoucnu je tedy možné, že zákon může být napadán právě z důvodů retroaktivity a možného rozporu s ústavním pořádkem a že se dočkáme zásahu Ústavního soudu.

Pokud zákazník nevyužije poukaz do konce srpna 2021, musí mu cestovní kancelář vrátit peníze ve výši jeho hodnoty, a to nejpozději do 14. září 2021. Zákon pamatuje i na osoby zdravotně postižené, těhotné ženy a osoby čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou a další chráněné skupiny. Zákazníci spadající do této kategorie jsou oprávněni poukaz odmítnout a mohou okamžitě požadovat vyplacení peněžitých prostředků. Jestliže tedy do jedné z kategorií spadáte [2], peníze dostanete rychleji. Pokud budete souhlasit s poukazem, stačí jej pouze přijmout. 

Poukaz můžete využít do 31. srpna 2021. Nemusíte mít obavu, že byste o svoje peníze přišli. Všechny poukazy jsou povinně ze zákona pojištěny.

Autorka: Jana Marková


[1] NOSÁL, Juraj. Run na banku Northern Rock jako případová studie krizového managementu [online]. In: SECURITY OUTLINES, 2013 [cit. 2020-03-27]. ISSN 2533-4018. Dostupné z: https://www.securityoutlines.cz/run-na-banku-northern-rock-jako-pripadova-studie-krizoveho-managementu/ 

[2] Jednotlivé kategorie vymezeny blíže zde: Životní situace podle lex voucher. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zivotni-situace-podle-lex-voucher

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/94488/79253Čtěte také:


Seriál o insolvencích: Co se děje po podání insolvenčního návrhu

Předžalobní výzvy znějící na vyšší než následně žalované částky

7 nejdůležitějších novinek v insolvencích v době pandemieKam dál?

Podcasty21 již více než rok přibližují právo lidem. Nyní pro ně můžete hlasovat v soutěži

Když právník Jan Šlajs cestoval tramvají do práce, uvědomil si, že neexistuje žádný český podcast zaměřený na právo, který by mu zpříjemňoval cestu. Toužil...

Číst více

Podcasty21 SPECIÁL o profesi advokátních koncipientů

Tímto dílem Podcastů21 SPECIÁL startujeme minisérii věnovanou právním profesím. Honza Šlajs si povídal se třemi koncipienty z malé, středně velké a mezinárodní...

Číst více

Podcasty21 s Janou Sedlákovou: Jsem člověk, který chce věci měnit

Dvanáctý díl přináší rozhovor s Janou Sedlákovou, advokátkou a partnerkou v SEDLAKOVA LEGAL. V rozhovoru se dozvíte, proč se Jana vydala cestou vlastního...

Číst více
Autor: Jana Marková

Vydavatel

 • Právo21, z. s.
 • Václavkova 1267/46
 • 615 00 Brno
 • IČ 07174918
 • DIČ CZ07174918
 • ISSN 2570-8805 (Print, nevychází)
 • ISSN 2570-8813 (Online)
 • MK ČR E 22833
 • Datová schránka: 9cb4b7m

Odběr novinek

 • Upozornění na nové články a zajímavosti nejen ze světa práva přímo do vašeho e-mailu. Od odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit.
Načítám...

Přidejte se k nám

 • Chcete se podílet na tvorbě časopisu či se jen dozvědět informace o nás? Napište na redakce@pravo21.online. Detailní informace o publikačním procesu najdete zde.